Groen Beheerplan

Nota Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid

Natuurlijk Delen op NLK - planten van en voor tuinders

 

Groen Beheerplan

Het Groen Beheerplan versie 2022  is naast een leidraad voor het onderhoud van het algemeen groen van tuinpark Nieuwe Levenskracht, een inventarisatie en opsomming van middelen en kennis die nodig zijn voor een goed langetermijnbeheer van het park.

Missieverklaring
Tuinpark Nieuwe Levenskracht is een groen paradijsje in de stad met grote waarde. Waarde voor flora en fauna, voor intern (eigenaar van een tuin) en extern gebruik (bezoekers). Het park wil voor ieder een bron van tuinplezier en levensvreugd zijn.
Op ten minste vier vlakken willen wij ook een essentiële bijdrage aan de stedelijke leefomgeving leveren. Het park wil een plek zijn voor en ruimte bieden aan:

1. natuurontwikkeling in de stad;

2. recreatief medegebruik;
3. sociale ontmoeting;

4. natuurervaring en –educatie door bijvoorbeeld te kunnen: horen, zien, plukken, ruiken enz.

We willen zoals de AVVN het noemt, een modern tuinpark zijn dat een ‘groene motor’ is in onze stedelijke samenleving.

 


Nota Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid

De Gemeente Amsterdam heeft een belangrijke nota gepubliceerd over de toekomst van de volkstuinparken in en rond de stad. Je vindt hem hier.

 


Natuurlijk Delen op NLK - planten van en voor tuinders

Ben je nieuw op Nieuwe Levenskracht, of heb je kale plekken in je tuin? Collega-tuinders bieden hulp.

Ga naar de Ledenwebsite en kijk bij 'Natuurlijk Delen' hoe dit werkt.

Een leuk initiatief !