Groen Beheerplan

Nota Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid

Natuurlijk Delen op NLK - planten van en voor tuinders

Instructie hoe te handelen na inbraak

Tips voor Natuurlijk Tuinieren

Iets te Hakselen ? Graag goed aanleveren

Vuilnis ? Lees dit !

 

Groen Beheerplan

Het Groen Beheerplan versie 2022  is naast een leidraad voor het onderhoud van het algemeen groen van tuinpark Nieuwe Levenskracht, een inventarisatie en opsomming van middelen en kennis die nodig zijn voor een goed langetermijnbeheer van het park.

Missieverklaring
Tuinpark Nieuwe Levenskracht is een groen paradijsje in de stad met grote waarde. Waarde voor flora en fauna, voor intern (eigenaar van een tuin) en extern gebruik (bezoekers). Het park wil voor ieder een bron van tuinplezier en levensvreugd zijn.
Op ten minste vier vlakken willen wij ook een essentiële bijdrage aan de stedelijke leefomgeving leveren. Het park wil een plek zijn voor en ruimte bieden aan:

1. natuurontwikkeling in de stad;

2. recreatief medegebruik;
3. sociale ontmoeting;

4. natuurervaring en –educatie door bijvoorbeeld te kunnen: horen, zien, plukken, ruiken enz.

We willen zoals de AVVN het noemt, een modern tuinpark zijn dat een ‘groene motor’ is in onze stedelijke samenleving.

 
 

 


Nota Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid

De Gemeente Amsterdam heeft een belangrijke nota gepubliceerd over de toekomst van de volkstuinparken in en rond de stad.

Je vind hem hier.

Verdere toelichting in het Contact van mei.

 


Natuurlijk Delen op NLK - planten van en voor tuinders

Ben je nieuw op Nieuwe Levenskracht, of heb je kale plekken in je tuin? Collega-tuinders bieden hulp.

Ga naar de Ledenwebsite en kijk bij 'Natuurlijk Delen' hoe dit werkt.

Een leuk initiatief !

 


Instructie hoe te handelen na inbraak

Helaas zijn er elk jaar in de winter weer inbraken te betreuren. Als lid van het tuinpark Nieuwe Levenskracht ben je verzekerd voor inbraakschade. Kijk hier voor instructies hoe te handelen na een inbraak.

BELANGRIJK verzoek van de politie:
als een inbraak ontdekt wordt en er liggen de volgende goederen, gebruikt door de inbreker: o.a. glazen, aangebroken flessen, sigarettenpeuken, aangegeten etenswaren zoals broodjes, koeken ed, frisdrankblikjes en bloedsporen, dan moet de politie gebeld worden op nummer 0900-8844. De technische recherche kan dan namelijk onderzoek doen naar DNA-sporen.

 


Tips voor Natuurlijk Tuinieren

Klik hier voor tips om het tuinieren nóg natuurlijker te doen

 


Iets te Hakselen ? Graag goed aanleveren

Wilt u takken laten hakselen? Lees dan dit !

 


Vuilnis ? Lees dit !

Vuilnis ? Lees dit !