In eerste instantie is de volkstuin bedoeld om te tuinieren en te genieten van het buitenleven. Om het voor iedereen leuk maar ook veilig te houden, zijn er regels opgesteld. Op die manier voorkomen we dat de ene tuinder last van de andere krijgt of dat er onveilige situaties ontstaan.

De regels gaan over de aanleg en het onderhoud van de tuin en de bouwsels, de veiligheid op het park, het reilen en zeilen van de vereniging en financiële zaken.
De reglementen, vastgesteld door de Bond van Volkstuinders of door de vereniging zijn hier te downloaden.

- Reglement Bond van Volkstuinders

- Supplement Nieuwe Levenskracht

- Brochure "Zo werkt het op Nieuwe Levenskracht"

- Bouwvoorschriften

- Taxatierichtlijnen tuinhuis

- Taxatierapport tuinhuis (voorbeeld)

Keuringsrapport Bouwtekening