Inschrijven

Enthousiast geworden ? U bent niet de enige ! Voor een tuin op tuinpark Nieuwe Levenskracht is een wachtlijst. Vanaf het moment van inschrijven moet u rekenen op een wachttijd van ruim 8 (!) jaar. Dit is afhankelijk van de doorstroming, maar ook van uw eigen wensen.

Er zijn twee inschrijfmomenten per jaar, op de eerste zaterdag van maart en september. Om in te schrijven dit de procedure:

>> Belangrijke mededeling:
Aangepaste procedure voor de inschrijving van september 2021 wordt nog bekend gemaakt. Hou de website in gaten.

1. Ga eerst naar de website van de Bond van Volkstuinders om aspirant/lid te worden. Op deze website vind u het inschrijfformulier.

2. Doorloop deze presentatie met belangrijke informatie [klik hier].

3. Op de eerste zaterdag van maart of september kunt u zich als aspirant-lid een tuin op Nieuwe Levenskracht inschrijven. De inschrijving vindt plaats in het Clubhuis. Het duurt ongeveer een uur, want er is een presentatie, ruimte voor vragen en de inschrijving zelf. Mocht het toegangshek nog dicht zijn, vraag dan een tuinder om het hek te openen.

Bij veel inschrijvingen zal er worden geloot om het volgnummer. Dit doen we om te voorkomen dat nieuwe kandidaten al voor dag en dauw voor het clubhuis gaan wachten. Wie na 11:30 komt kan niet meer inschrijven op die dag. Dan wordt het de volgende keer.

Neem het volgende mee:
a. bewijs van inschrijving bij de Bond van Volkstuinders mee ! (zie punt 1)
b. het inschrijfformulier (ingevuld) voor de wachtlijst van Nieuwe Levenskracht [klik hier]
c. €25,- inschrijfgeld voor het tuinpark 
d. een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort of gemeentelijk identiteitsbewijs)

U komt dan als aspirant-lid op de wachtlijst voor een tuin.

3. De vrijgekomen tuinen worden op volgorde van inschrijving aan de aspirantleden op de wachtlijst aangeboden. Wanneer u aan de beurt bent wordt u opgebeld om de tuin te bezichtigen. Wanneer de tuin door een aspirant-lid wordt geaccepteert, volgt de overdracht.

De wachtlijst is zichtbaar op het besloten deel van de website, Zie 'Leden'.