Inschrijven

Enthousiast geworden ? Je bent niet de enige ! Voor een tuin op tuinpark Nieuwe Levenskracht is inmiddels een wachtlijst van bijna 200 mensen. Vanaf het moment van inschrijven moet je rekenen op een wachttijd van zo'n 20 jaar. Dit heeft te maken met de doorstroming: gemiddeld verwisselen 3 tot 5 huisjes per jaar van eigenaar.
Daarnaast hanteert de Bond voor Volkstuinders een woonplaatsbeginsel. Dat betekent dat je je wel kunt inschrijven, maar bij toewijzing van een tuin gekeken wordt naar de woonplaats van de aspirant-tuinder.

Wanneer je je toch wilt inschrijven bij Nieuwe Levenskracht dan zijn er twee inschrijfmomenten per jaar, op de eerste zaterdag van maart en die van september. Om in te schrijven is dit de procedure:

1. Ga eerst naar de website van de Bond van Volkstuinders om aspirant/lid te worden. Op deze website vind je het inschrijfformulier.

2. Doorloop deze presentatie met belangrijke informatie [klik hier].

3. Op zaterdag 2 september 2023 kun je je als aspirant-lid voor een tuin op Nieuwe Levenskracht inschrijven. De inschrijving vindt plaats in de kantine, vanaf 12.00 uur. 

Bij veel inschrijvingen zal er worden geloot om het volgnummer. Dit doen we om te voorkomen dat nieuwe kandidaten al voor dag en dauw voor de kantine gaan wachten. Wie na 12.00 uur komt kan niet meer inschrijven op die dag. Dan wordt het de volgende keer.

Neem het volgende mee:
a. bewijs van inschrijving bij de Bond van Volkstuinders mee ! (zie punt 1)
b. het inschrijfformulier (ingevuld) voor de wachtlijst van Nieuwe Levenskracht [klik hier]
c. €25,- inschrijfgeld voor het tuinpark 
d. een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort of gemeentelijk identiteitsbewijs)

Je komt dan als aspirant-lid op de wachtlijst voor een tuin.

3. De vrijgekomen tuinen worden op volgorde van inschrijving aan de aspirantleden op de wachtlijst aangeboden. Wanneer je aan de beurt bent word je gebeld om de tuin te bezichtigen. Wanneer de tuin door een aspirant-lid wordt geaccepteert, volgt de overdracht.

De wachtlijst is na inschrijving en betaling van de factuur zichtbaar op het besloten deel van de website, Zie 'Leden'.