Bestuur

Groencommissie

Bouw- en taxatiecommissie

Technische commissie

Tuintaxatie commissie

Activiteitencommissie

Clubhuiscommissie

Jeugdcommissie

Inkoopcommissie

Kas- en controlecommissie

 

Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit vijf mensen. Zij dragen er zorg voor dat de reglementen van de Bond van Volkstuinders en het supplement op het reglement voor de afdeling "Nieuwe levenskracht" worden nageleefd.

Zij komen gemiddeld één keer per maand bijeen om te vergaderen over de belangen van de tuingroep en haar leden. Tevens onderhouden zij contacten met de Bond van Volkstuinders en de Gemeente c.q het stadsdeel.

Elke eerste zaterdag van de maand (behalve december en januari) kunt u de bestuurders treffen in de bestuurskamer van het clubhuis, tijdens het spreekuur. Op die dag kunt u tussen 12.00 en 12.30 uur bij hen terecht met uw vragen, problemen enz.

Het bestuur bestaat, evenals alle commissies en medewerkers, uit vrijwilligers. Af en toe vallen er mensen weg, door allerlei oorzaken. Heeft u interesse in een rol bij het besturen van de tuingroep of in één van de commissies, dan horen wij het graag van u.

 


Groencommissie

Nieuwe Levenskracht is een tuinpark. Dat betekent dat er niet alleen volkstuinen zijn, maar ook veel openbare ruimte. Denk daarbij aan de paden, de perken, de speelweide, de toegang en parkeerplaats.

De openbare ruimte vergt veel onderhoud. En daarbij wordt zoveel mogelijk op 'natuurlijke' wijze gedaan. De Groencommissie regelt alle werkzaamheden voor de verfraaiing en verbetering van het complex. Een gedeelte doen de commissieleden zelf. Zij zijn daarvoor een aantal dagdelen in de week aan de slag.

Maar er is veel te doen en daarom wordt verwacht dat alle tuinders hun steentje bijdragen. De Groencommissie regelt dan ook het "algemeen werk". Dat zijn de maandelijkse werkbeurten op zaterdagochtend, waarop leden twee uurtjes de handen uit de mouwen steken voor het onderhoud aan het complex.

Voor meer informatie, zie : algemeen werk

 


Bouw- en taxatiecommissie

De Bouw- en taxatiecommissie houdt zich bezig met de toezicht op de bouw en verbouw van de tuinhuisjes, opstallen enz.

Elke bouw of verbouwing heeft goedkeuring van deze commissie nodig, of het nu een huisje, schuur, kas, kist, pergola of iets dergelijks betreft. De regels hiervoor krijgt iedere volkstuinder uitgereikt. Ze zijn ervoor om de volkstuinen en daarmee het park mooi te houden.

De commissie is elke 2e zaterdag van de maand van 11.00 tot 12.00 uur beschikbaar voor het geven van goedkeuring, het beantwoorden van vragen en het bespreken van plannen.

Maar deze commissie doet meer. Wanneer een tuinder de tuin opzegt en het huisje en de andere opstallen wil verkopen, dan taxeert deze commissie, aan de hand van de richtlijnen van de Bond van Volkstuinders, de verkoopwaarde.

 


Technische commissie

Hoewel het groen de overhand heeft op het tuinpark is er ook een technische kant. Denk maar aan de waterleiding (elk huisje heeft een aanluiting), de electrische installaties in de verenigingsgebouwen, het gebruik van gas op de tuinen.

Om de technische zaken verantwoord en veilig te hebben, is er de Technische commissie. Zij controleren, adviseren en verbeteren, zodat het veilig blijft op het tuinpark. Zij beheren ook het waterleidingnet, wat vooral rond de vorstperiode een belangrijke taak is.

 


Tuintaxatie commissie

Wanneer een tuinder de huurovereenkomst opzegt, wordt de tuin getaxeerd. De taxatie bestaat uit twee delen: 
- het huisje en ander opstallen
- de aangelegde tuin

Het huisje en de andere opstallen worden getaxeert door de Bouw- en taxatiecommissie. De tuin, dus de planten, heester, en bomen worden getaxeert door de Tuintaxatie commissie.

Ook als u vragen heeft over planten, heesters of bomen, dan kunt u die stellen aan deze commssie.

 


Activiteitencommissie

Naast het tuinieren zijn er ook veel mogelijkheden voor andere ontspannende bezigheden. Voor de leden wordt veel georganiseerd door de Activiteitencommissie.

Zie voor informatie over de activiteiten en evenementen bij "Verenigingsleven"

 


Clubhuiscommissie

Het hart van de vereniging is het Clubhuis, waarin een bar is gehuisvest. Men kan daar terecht voor allerlei versnaperingen, zowel eten als drinken. Het Clubhuis wordt gerund door de Clubhuiscommissie.

Meer informatie over het Clubhuis vindt u hier.

 


Jeugdcommissie

Voor de Jeugd is tuinpark Nieuwe Levenskracht een fijne plek. Buitenlucht, groen en veel ruimte. Maar dat is nog niet alles. De Jeugdcommissie organiseert tal van leuke activiteiten voor de kinderen.

Meer informatie over de activiteiten voor de jeugd vindt je hier.

 


Inkoopcommissie

Op het tuinpark is een winkel voor de volkstuinders. Hier verkoopt men gasflessen, tuingereedschap, aarde, zand, en grint, mest, kalk, te veel om op te noemen. De Inkoopcommissie zorgt voor de bevoorrading, verkoop en beheer van de winkel.

De winkel grenst aan de parkeerplaats. Het is door de leden zelf gebouwd en ingericht.

 


Kas- en controlecommissie

Van alle financiële zaken wordt deugdelijk en transparant verslag gedaan. Zo hoort dat bij een vereniging.

De Kas- en controlecommissie ziet er op toe dat alle kasboeken kloppen en er elk jaar verslag wordt gedaan van inkomsten en uitgaven. Zij werken daarbij nauw samen met de penningmeester(s) van de vereniging.

Op de jaarlijkse ledenvergadering wordt verantwoording afgelegd over de financiën van de vereniging.