Algemeen Werk

Tuinpark Nieuwe Levenskracht is een oase van rust en groen en een lust voor het oog. Veel van die pracht komt tot stand door de volkstuinders zelf. Naast de eigen tuin is ook het onderhoud van het park een zaak van de leden.

Van leden die geen commissie- of bestuursfunctie hebben of een deel van het Ecolint onderhouden, wordt verwacht dat zij hun steentje bijdragen in de vorm van "algemeen werk".

In 10 maandelijkse werkbeurten van 2 uur (maart t/m november en één extra in november vanwege de herfstbladeren) worden op zaterdagochtenden allerlei werkzaamheden verricht.

Hoe en wat ?

Vanaf maart tot en met november is er elke zaterdagochtend van 10 tot 12 uur Algemeen Werk. Het is de bedoeling dat elk lid* in iedere kalendermaand éénmaal een werkbeurt doet. In november doet men vanwege de overvloedige bladval in de herfst twee werkbeurten in die maand.

Verzamelen vóór 10 uur bij de verfraaiingsloods (naast het Jeugdhonk). Na afloop een gratis bakje koffie (of thee) in het Clubhuis !

* leden die een officiële bestuurs- of commissiefunctie vervullen, een deel van het Ecolint verzorgen of boven de 70 jaar zijn, hoeven geen Algemeen Werk te doen.