Het Ecolint

       ecolint

Door het tuinpark loopt het Ecolint, een ecologische verbindingszone die twee groengebieden aan de randen van Amsterdam met elkaar verbindt. Dankzij de glooiende oevers kunnen insecten, amfibieën en kleine zoogdieren migreren. Zo blijft de genetische variatie gewaarborgd.

Heel bijzonder is dat er een biotoop voor de ringslang is gemaakt, waar zij ook eieren kunnen leggen. Ook andere dieren, zoals de ijsvogel voelen zich hier thuis.

Lees hier het verhaal over de totstandkoming van het Ecolint en de over andere initiatieven van de Eco-commissie.
Bekijk hier foto's van het Ecolint.

Planten van het Ecolint op Nieuwe Levenskracht
Op Nieuwe Levenskracht proberen we het Ecolint te versterken. Dit doen we door overheersende planten weg te wieden en zeldzame of kwetsbare inheemse planten te stimuleren.

De lijsten met planten staan op het besloten ledengedeelte bij 'Beheerplan Groen'.

Gedeelde verantwoordelijkheid
Het Ecolint wordt bijgehouden door tuinders, onder de bezielende leiding van de Eco-commissie.
De oostzijde van het Ecolint is opgedeeld in stukken. Voor ieder stuk is één persoon verantwoordelijk, die zelf kiest hoe en met welke planten hij/zij zijn deel inricht. Deze overzichten zijn daarbij een hulpmiddel, geen harde richtlijn.

Algemene uitgangspunten

  • In het Ecolint staan louter inheemse planten.
  • Er is een plas-dras oever tussen de beschoeiing en de wal. Deze oever mag niet verlanden.
  • De grond willen we verschralen door het afvoeren van plantenresten. Het toevoegen van organische stoffen, zoals houtsnippers, grote boomstammen of mest is niet gewenst omdat dit de grond juist verrijkt.
  • Afgestorven plantenresten worden na de winter afgevoerd. Het voordeel hiervan is dat de bodem minder snel afkoelt waardoor micro organismen langer actief blijven. Kleine bodemdiertjes vinden bescherming. Vogels kunnen de zaden eten.
  • In het vroege voorjaar worden de plantenresten afgevoerd. De inheemse planten zijn winterhard, dus de plantenresten zijn niet noodzakelijk als vorstbescherming zoals bij siertuinen, waar pas na de ijsheiligen kan worden gewerkt. 
  • In het ecolint zijn 2 composthopen. Deze kunnen worden gebruikt om plantenresten uit het Ecolint te deponeren. Ze zijn niet bedoeld voor materiaal uit de privé tuinen. De compost wordt niet in het ecolint gebruikt (verschraling) maar ter beschikking gesteld aan tuinders.
  • Het werk aan het Ecolint wordt gecoördineerd door 2 personen: Liesbeth (tuin 143) en Carla (tuin 38)