Voor vragen over mogelijkheden in relatie tot tuinpark Nieuwe Levenskracht - denk aan educatie, bezoek van het tuinenpark, buurtactiviteiten - neem dan contact op met het bestuur via bestuur@tuinpark.nl

Bent u al bekend met de Tuintrail die door een van onze tuinders is bedacht? Dat is een wandeling die door heel Amsterdam-oost loopt en waarbij natuurbeleving voorop staat. Onder andere loopt deze over Tuinpark Nieuwe Levenskracht.